Lịch Giảng

Lịch học của Room Phật Học Chuyên Đề vào lúc 08h00Pm VN/02h00Pm Paris/05h00Am Cali
Ngày Giờ Giảng Sư @MC
Thứ Hai 08h00PmVN TT Chánh Minh (Vi Diệu Pháp) @Sc.Chu Tieu Hien Tri
Thứ Ba 08h00PmVN TT Chí Tâm (Kinh Tam Bảo Pali) @hanhphuc-hientai
Thứ Tư 08h00PmVN ĐĐ Trí Viên (Kinh Trung Bộ) @hanhphuc-hientai
Thứ Năm 08h00PmVN Nghe Băng Giảng
Thứ Sáu 08h00PmVN Nghe Băng Giảng
Thứ Bảy 08h00PmVN ĐĐ Huệ Phát (Kinh Pháp Cú) @Sc.ChuTieu-BiQuyHuong
Chủ Nhật 08h00PmVN ĐĐ Tuệ Nhẫn (Thiền Tứ Niệm Xứ) @hanhphuc-hientai
%d bloggers like this: