Giới Thiệu

tam04Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni!
Kính thưa Quý vị Đạo Hữu Phật Tử, quý vị Thiện Hữu Tri Thúc!
Kính thưa Quý Liệt Vị!

Mỗi bước chân sẽ đem về an lạc
Mỗi nụ cười sẽ tỏa chiếu thảnh thơi
Sống chánh niệm trong mỗi phút giây
Là chỉ dạy cho người
Thấy con đường thoát khổ.

Ngày nay, sự truyền bá giáo lý Đạo Phật không chỉ gói gọn trong những đạo tràng, pháp hội trên mặt đất, mà tùy theo căn cơ, phương tiện, văn minh của thế giới mà Đạo Phật đi vào cuộc đời.

Do nhu cầu học hỏi giáo lý và trao đổi văn hóa trong môi trường Phật giáo là không thể thiếu, nhất là khi xã hội đã có những biến chuyển lớn về mặt nhận thức và hiểu biết. Với xã hội hiện đại ngày nay, khoa học công nghệ thông tin ngày càng phát triển, đặc biệt là mạng lưới internet toàn cầu như là một người bạn đồng hành, một món ăn tinh thần không thể thiếu đối với mọi người, nhất là đối với những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại hải ngoại.

Do vậy Phật giáo luôn truyền bá giáo lý trên nền tảng căn bản của khế lý và kế cơ, ứng dụng và khế hợp mọi sự thăng tiến của nền khoa học hiện đại cũng như vận dụng mọi sự phát triển của công nghệ thông tin để hỗ trợ cho công cuộc lăn chuyển bánh xe Pháp, truyền bá giáo lý rộng rải trên thế gian này.

Theo tinh thần đó, Chư Tăng Ni cùng Quý Phật tử đã đồng tâm kiến tạo nên ngôi chùa không gian Paltalk “Room Phật Học Chuyên Đề” với ý nguyện phụng sự chúng sanh, thắp sáng ngọn đèn chân lý.

Hạnh nguyện chung của mỗi người con Phật chúng ta là tiếp nối và làm hưng thịnh Chánh pháp của Đức Phật Bổn Sư, gánh vác lịch sử Đạo Pháp đã trải qua hơn 2500 năm thăng trầm theo thế cuộc. Việc chuyển tải Phật Pháp là một cách hoằng pháp thiết thực mà nhiều bậc Tôn túc cũng như các Thiện tín Phật tử đang thao thức.

Ngưỡng mong Chư Tôn Đức, kính mong quý vị Đạo hữu Phật tử, Quý Thiện Hữu Tri Thức xa gần hoan hỷ tán thành và góp ý xây dựng; đồng thời ủng hộ tư liệu, bài viết cho trang website của Đạo Tràng Phật Học Chuyên Đề ngày càng phát triển, nhằm mục đích phổ cập thông tin, thông báo chi tiết lịch trình sinh hoạt của Room, cũng như là nơi để cho mọi người liên lạc đóng góp ý kiến chia sẽ xây dựng…cũng như chia sẻ trực tiếp các thắc mắc về giáo lý cũng như những sự khó khăn trong cuộc sống…vv.

Kính chúc Chư Tôn Đức vô lượng cát tường;
Kính chúc quý vị Đạo hữu Phật tử, Quý Thiện Hữu Tri Thức thiện tâm tăng trưởng, thân thể an khương.

TM Room Phật Pháp Chuyên Đề
Ban Điều Hành