Liên Hệ

tam06Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính đảnh lễ và tri ân Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và Quý Pháp Hữu khắp năm châu đã viếng thăm Đạo tràng Phật Học Chuyên Đề_()_

Kính cám ơn Quý Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng Quý Pháp Hữu đã cùng tham dự cũng như chia sẻ những kinh nghiệm trong sự tu tập của mình cùng chư thính chúng trong thời gian vừa qua.

Để cho trang web được vận hành một cách tốt đẹp, rất mong nhận được sự ủng hộ của chư liệt vị. Mọi thông tin bài vở và đóng góp ý kiến cho Room Phật Học Chuyên Đề xin Quý Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng Quý Pháp Hữu gửi về địa chỉ:

Email: phathocchuyende@gmail.com
Yahoo Messenge: phathocchuyende

Thành kính tri ân mọi sự quan tâm và cộng tác của Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng Quý Pháp Hữu xa gần đến với Đạo tràng Phật Học Chuyên Đề.

Kính chúc Chư Tôn Đức cùng Chư Quý Pháp hữu thân tâm hằng an lạc và luôn tinh tấn trong ánh hào quang của mười phương chư Phật.

TM Room Phật Học Chuyên Đề
Ban Điều Hành.

%d bloggers like this: