Archive for the ‘Kinh Pháp Cú’ Category

Kinh Sách

Posted by: phathocchuyende on 05.08.2015

Bài Giảng Kinh Pháp Cú – Phẩm Song Yếu

Posted by: phathocchuyende on 18.06.2009

Pháp Thoại Của TT. Chánh Minh

Posted by: phathocchuyende on 29.12.2008

Những Bài Pháp Thoại – TT Giác Giới – Phần 2

Posted by: phathocchuyende on 29.12.2008

Phẩm Ngu – Fools

Posted by: phathocchuyende on 17.04.2008

Phẩm Hoa – Flowers

Posted by: phathocchuyende on 17.04.2008

Phẩm Tâm – Mind

Posted by: phathocchuyende on 17.04.2008

Phẩm Không Phóng Dật – Heedfulness

Posted by: phathocchuyende on 17.04.2008

Phẩm Song Yếu – Twin Verses

Posted by: phathocchuyende on 17.04.2008

Kinh Pháp Cú

Posted by: phathocchuyende on 07.04.2008