Đăng bởi: phathocchuyende | 05.08.2015

Kinh Sách

1/ Kinh Pháp Cú. Kính Mời Quý vi đón nghe_()_Quý vị download để theo thứ tự được đặt sẳn sau đây:
Kinh Pháp Cú

2/ Kho Tàng pháp Âm_TT Giác Giới Kính Mời Quý vi đón nghe_()_Quý vị download để theo thứ tự được đặt sẳn sau đây:
Kho Tàng pháp Âm_TT Giác Giới

3/ Chánh Kiến_TS Mogok Kính Mời Quý vi đón nghe_()_Quý vị download để theo thứ tự được đặt sẳn sau đây:
Chánh Kiến_TS Mogok

4/ Hành Thiền Là Nhìn Thẳng Tâm Mình_TS Ajahn Chah Kính Mời Quý vi đón nghe_()_Quý vị download để theo thứ tự được đặt sẳn sau đây:
Hành Thiền Là Nhìn Thẳng Tâm Mình_TS Ajahn Chah

5/ Hỏi & Đáp_TS Pa-Auk Kính Mời Quý vi đón nghe_()_Quý vị download để theo thứ tự được đặt sẳn sau đây:
Hỏi & Đáp_TS Pa-Auk

6/ Tăng Trưởng Năng Lực Các Quyền_TS Ashin Kuṇḍalābhivaṃsa Kính Mời Quý vi đón nghe_()_Quý vị download để theo thứ tự được đặt sẳn sau đây:
Tăng Trưởng Năng Lực Các Quyền_TS Ashin Kuṇḍalābhivaṃsa

7/ Con Đường Trung Đạo_TS Ottamasara Kính Mời Quý vi đón nghe_()_Quý vị download để theo thứ tự được đặt sẳn sau đây:
Con Đường Trung Đạo_TS Ottamasara

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: