Đăng bởi: phathocchuyende | 10.04.2011

Những Bài Giảng Thiền Tứ Niệm Xứ Của HT Viên Minh-Tổ Đình Bửu Long

Những Bài Giảng Thiền Tứ Niệm Xứ Của HT Viên Minh-Tổ Đình Bửu Long. Kính Mời Quý vi đón nghe_()_Quý vị download bài giảng để theo thứ tự được đặt sẳn sau đây:

Những Bài Giảng Thiền Tứ Niệm Xứ Của HT Viên Minh-Tổ Đình Bửu Long


Chuyên mục

%d bloggers like this: