Đăng bởi: phathocchuyende | 15.07.2010

Xuất Ly Độ – Thượng Tọa Chánh Minh

Bờ biển đi dần từ cạn đến sâu, cũng vậy, pháp của Đức Thế Tôn chỉ dạy từ dễ thực hành, dễ nhận thức, dần dần đi đến thâm sâu, chứng đạt vi diệu thù thắng.
“Thoát ra khỏi” (nekkhamma) là một trong những pháp ấy. Trong hành trình đi đến giải thoát hoàn toàn sinh tử luân hồi, hành giả không thể bỏ qua pháp “thoát ra”.
Như Bố thí là “ra khỏi” tham ái, giữ giới là “ra khỏi” thân – ngữ ác…
“Ra khỏi” là pháp không thể thiếu trong sự dẫn đến giác ngộ, đến bờ bên kia (pāramī – Balamật), và “ra khỏi” cũng đi dần từ thấp cho đến cao.
Trước tiên là ra khỏi dục lạc, dục lạc là nguồn gốc của mọi tội lỗi, của mọi ô nhiễm, để rồi dần dần “ra khỏi” những sợi dây trói buộc như thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ… sau cùng “ra khỏi” tam giới, không còn sinh tử luân hồi.
Trong tập sách này, chúng tôi trình bày pháp xuất ly, từ ngữ nghĩa cho đến hình thức cùng nội dung của xuất ly (nekkhamma).
– Hình thức xuất ly: Là phẩm mạo bậc xuất gia, trong phần này chúng tôi trình bày “nguyên nhân xuất gia”, những nghi thức xuất gia trong Phật giáo.
– Nội dung xuất ly: Chúng tôi trình bày hai ý nghĩa “thoát ra” và tầm cầu thượng nhân pháp.
Trong tác phẩm chúng tôi dùng những từ viết sát nhau, như tỳkhưu, Mụckiềnliên… là chỉ cho những từ phiên âm của pāli ngữ, như bhikkhu âm là tỳkhưu, Moggallāna âm là Mụckiềnliên,… Có những từ thông dụng đọc giả thường gặp như Tỳkhưu, Xálợiphất ,… chúng tôi không ghi chữ gốc pāli.
Mong rằng tác phẩm này mang lại niềm hân hoan cho đọc giả, hiểu biết thêm ý nghĩa giải thoát trong lời dạy của Đức Phật.
Kính mong các bậc trí mĩm cười hoan hỷ chỉ dạy thêm, vì đây chỉ là những nhát cuốc khai hoang ban đầu để lần đến kho tàng bảo ngọc của Đức Thế Tôn đã ban cho nhân loại.
Kính chúc quý vị luôn thân tâm an lạc.

Tỳ Kheo Chánh Minh

Xuất Ly Độ – Thượng Tọa Chánh Minh


Chuyên mục

%d bloggers like this: