Đăng bởi: phathocchuyende | 05.07.2010

Bài Đọc Sách Biết Và Thấy Của TS. Pa Auk Sayadaw

Bài Đọc Sách Biết Và Thấy Của TS. Pa Auk Sayadaw. Kính mời Quý vi đón nghe. Quý vị download bài giảng để theo thứ tự được đặt sẳn sau đây:

Bài Đọc Sách Biết Và Thấy Của TS. Pa Auk Sayadaw

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: