Đăng bởi: phathocchuyende | 06.10.2009

Pháp Thoại Của Ni Sư Như Thủy

Những Bài Pháp Thoại Do Ni Sư Như Thủy Thuyết Giảng. Kính mời Quý vi đón nghe. Quý vị download bài giảng để theo thứ tự được đặt sẳn sau đây:

Những Pháp Thoại Do Ni Sư Như Thủy Thuyết Giảng


Chuyên mục

%d bloggers like this: