Đăng bởi: phathocchuyende | 19.09.2009

Thoại Đầu Đà – Chùa Bửu Long

Bài giảng “Thoại Đầu Đà – Vô Tiền Khoáng Hậu” của Chùa Bửu Long thuyết giảng. Mời Quý vị đón nghe_()_

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: