Đăng bởi: phathocchuyende | 05.07.2009

Xá Lợi Phật

Xá lợi, danh từ ấy do đọc trại chữ Sarira (Phạn, Pàli), tức phần cốt tủy kiên cố sau khi hỏa thiêu thân xác, cái còn lại này là xá lợi. Phật, Bồ tát, cao tăng viên tịch, sau khi hỏa thiêu thân thì còn lại phần xá lợi kiên cố này. Xá lợi Phật đủ 5 màu long lanh, cũng gọi là di cốt của Phật. Pháp thân xá lợi tức giáo pháp Phật để lại.

Khi Phật tịch diệt vào năm 544T. TL tại vườn rừng Kausinara, xứ Malla, xá lợi Ngài được thầy Bà la môn Dona (Hương Tánh) chia 8 phần cho vua 8 nước đến thỉnh về xây tháp cúng dường, lễ bái, tưởng nhớ Phật qua vạn đại. Trong 8 phần ấy thì phần của dòng họ Sakya được chôn cất kỹ lưỡng tại quê nhà của Phật. Năm 1898, nhà khảo cổ nổi tiếng người Pháp W.C. Peppé, theo sách vở ghi chép, đã đào được một chiếc va li bằng đá to tại phía Nam Piprava của xứ Népal. Sau khi khui hộp đá ấy ra thì tìm thấy mấy bình chứa tro xương Phật trong đó. Bên trong nắp một cái bình có ghi dòng chữ Brahmi: Ðây là hộp đựng xá lợi Phật. Do một người nổi tiếng trong Thích Ca tộc và em gái, vợ con làm để cúng thờ Ngài. Lời khắc ghi này là chứng liệu cho biết đây là một trong tám phần xá lợi Phật, được chia cho tám nước sau khi hỏa thiêu thân Phật vào năm 544T. TL. Ðó là phần của nước Ca Tì La Vệ.

Sau khi khai quật được rương đá, nhà khảo cổ đã trao xá lợi này cho chính phủ Anh ở Ấn Ðộ khi ấy. Nhà cầm quyền Anh lại trao cho các xứ Phật giáo phương nam như Tích Lan, Thái Lan để xây tháp tôn thờ.

Xin mời Quý vị xem hình ảnh Xá Lợi Phật:

   h02

h15

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: