Đăng bởi: phathocchuyende | 18.06.2009

Bài Giảng Kinh Pháp Cú – Phẩm Song Yếu

Kính mời Quý vị nghe bài giảng Kinh Pháp Cú:

1/ Kinh Pháp Cú – ĐĐ Chí Thâm – 01

2/ Kinh Pháp Cú – ĐĐ Chí Thâm – 02

3/ Kinh Pháp Cú – ĐĐ Chí Thâm – 03

4/ Kinh Pháp Cú – ĐĐ Chí Thâm – 04

5/ Kinh Pháp Cú – ĐĐ Chí Thâm – 05

6/ Kinh Pháp Cú – ĐĐ Chí Thâm – 06

7/ Kinh Pháp Cú – ĐĐ Bửu Ân – 07

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: