Đăng bởi: phathocchuyende | 07.06.2009

Kinh Nhật Tụng Pali – TT Chí Tâm

Kính mời Quý vị nghe bài giảng Kinh Nhật Tụng Pali do TT Chí Tâm giàng:

1/ Kinh Nhật Tụng Pali – TT Chí Tâm – 01

2/ Kinh Nhật Tụng Pali – TT Chí Tâm – 02

3/ Kinh Nhật Tụng Pali – TT Chí Tâm – 03

4/ Kinh Nhật Tụng Pali – TT Chí Tâm – 04


Danh mục

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: