Đăng bởi: phathocchuyende | 29.01.2009

The Mind and The Way Buddhist Relections on Life – TS. AJjahn Sumedho

Những Bài Pháp Thoại “The Mind and The Way Buddhist Relections on Life” do TS. AJjahn Sumedho Thuyết Giảng. Kính mời Quý vi đón nghe. Quý vị download bài giảng để theo thứ tự được đặt sẳn sau đây:

Những Bài Pháp Thoại “The Mind and The Way Buddhist Relections on Life” do TS. AJjahn Sumedho Thuyết Giảng

The Mind and The Way Buddhist Relections on Life of TS. AJjahn Sumedho

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: