Đăng bởi: phathocchuyende | 21.08.2008

Siêu Lý Học – TK. Giác Chánh

slh-biaQuyển “SIÊU LÝ HỌC” được ra đời nhằm mục đích phát triển Văn Học ABHIDHAMMA. Là Nền Văn học cổ Ấn, đã trải qua một quá trình dài hơn 25 thế kỷ biết bao cuộc thăng trầm, nhưng ABHIDHAMMA vẫn chiếu hào quang rực rỡ.

Những thời vàng son của Phật giáo ABHIDHAMMA đã đi vào lịch sử của nhân loại, được khắc vào các phiến kim loại quý giá và được xem là một quốc bảo.

Thuở xưa ở Tích lan nhiều triều đại, các nhà Vua học ABHIDHAMMA trước khi lâm triều như vậy cũng đủ cho chúng ta nhận thấy rằng ABHIDHAMMA là một thượng vị của tinh thần đối với các bậc đại trí thức.

Khi Ðức Phật còn tại thế, các vị Thánh Tăng hỏi nhau rằng “Làm thế nào cho khu rừng chói sáng, khi có các vị Tỳ khưu cư trú?” Ngài Mục Kiền Liên và vị Ðại Thinh Văn đệ nhất về thần thông đã trả lời rằng ” Hai vị Tỳ khưu đàm luận về ABHIDHAMMA sẽ làm thế nào cho khu rừng chói sáng!” Thật vậy, khu rừng ấy đã chói sáng mãi mãi trong lịch sử Phật Giáo đó là khu rừng của Ðại Ðức Nāgasena trú ngụ trong khi thuyết phục nhà vua MILANDĀ!

Câu hỏi của ngài Moggallāna có thể là lời tiên tri cho một sự kiện sẽ xảy ra sau đó hai thế kỷ.

Chúng tôi cố gắng hơn bao giờ hết để cho ra đời quyển “SIÊU LÝ HỌC” với mục đích trả ơn đến bậc Thầy Tổ của chúng tôi là Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự, ngài đã hy sinh suốt cả đời để phục vụ Phật Pháp nói chung và cho nền văn học ABHIDHAMMA nói riêng … Chúng tôi vẫn không quên công đức các vị Ðại Ðức cao tăng đã dầy công đóng góp vào nền văn học ABHIDHAMMA như quí Ngài Nārada, Ngài Hộ Tông, Ngài Minh Châu, Ngài Giới Nghiêm, v.v… Chúng tôi xin chân thành cám ơn các vị sư đệ Giác Giới, Giác Tấn, Giác Hoằng cùng các cô Dhammadinna, cô Visuddhi, cô Supuññā, cô Sucitta và cô Mallikā đã tích cực đóng góp công, của, cùng chúng tôi để ấn hành “Quyển Siêu Lý Học” nầy.

Chúng Tôi cũng xin tán thán công hạnh truyền bá pháp môn ABHIDHAMMA của các vị pháp đệ Bửu Chánh, Giác Ðẳng, Giác Trí, Ngộ Ðạo, Thiện Pháp, Giác Trung.

Môn học ABHIDHAMMA tuy khô khan sâu sắc khó hiểu, nhưng những người có trí ưa thích, không phải chỉ mến mộ vì Pháp hay (dể hiểu … ) mà chính vì năng sinh Trí tuệ.

Tất cả luận Sư Ấn Ðộ thuở xưa như Thế Thân (Visubhandu), Vô Trước (Asanga) v.v… đã tạo nhiều bộ Luận trứ danh đều có học ABHIDHAMMA cả!

Các bộ luận nổi tiếng như Milindapañhā, Visuddhimagga, Thành Thật Luận, Câu xá Luận v.v… hầu hết đều phát triển từ văn học ABHIDHAMMA.

Mong rằng Việt nam ta sẽ có những nhà luận Sư lỗi lạc, những dịch giả trứ danh để nền văn hiến dân tộc có thể theo kịp đà tiến triển của các nước như Nhật Bản, Tích lan, Miến Ðiện, Ăng Lê, Ấn Ðộ .v.v…

Tập “Siêu lý Học” ra đời là nói lên niềm mong ước ấy, nhưng chúng tôi chỉ là một học giả tầm thường, lại có hoài bảo vĩ đại ấy thật là mạo muội và chắc chắn còn nhiều sơ thất đáng tiếc! Kính mong các bậc Thiện Trí Thức từ bi chỉ giáo để có dịp tái bản được hoàn hảo hơn.

Mong thay!

TK GIÁC CHÁNH
Bửu Long, ba không, không ba
Hai năm nhị ngũ, phát A-Tỳ-Ðàm


Xem Sách – Siêu Lý Học – Tỳ kheo Giác Chánh


Chuyên mục

%d bloggers like this: