Đăng bởi: phathocchuyende | 18.08.2008

Khái Lược 24 Duyên Hệ – Thượng Tọa Chánh Minh

Trong soạn phẩm này chúng tôi trình bày 2 phần:
– Phần I “Khái lược về 24 duyên”.
– Phần II “Hai mươi bốn duyên với tam đề thiện”.
Do khả năng còn kém cỏi, nên chúng tôi chỉ dám nêu lên “phần thuận”, và phần này cũng nương vào soạn phẩm “Siêu lý cao học” của Cố Đại trưởng lão Tịnh Sự.
Chúng tôi cố gắng biên soạn vì:
– Tri ân Cố Đại trưởng lão Tịnh Sự, đồng thời phổ cập cơng trình biên soạn phần Chú giải Tạng Diệu pháp mà thuở sinh tiền Ngài đã dày công nghiên cứu. khiến công trình ấy không bị “mai một”.
– Phổ biến hương vị Giáo pháp Abhidhamma đến những bậc trí thức có tâm tầm cầu Phật pháp.
Dịng ký ức trôi về quá khứ, chúng tôi chợt nhớ đến Cố Đại Đức Giác Lý.
Khi còn ở Thiền viện Phước Sơn (1985), chúng tôi có hướng dẫn cho một số Sa di và giới tử môn học Siêu lý.
Chúng tôi được gặp gỡ Đại Đức Giác Lý, tuy Ngài tuổi cao nhưng tinh thần cầu pháp học pháp không hề thấp, Ngài cùng chúng tôi thảo luận về phần “Duyên hệ”, nhờ đó chúng tôi có cơ hội ôn tập đồng thời hình thành khung soạn phẩm này.
Giở lại dòng chữ xưa, lòng thành xin tưởng niệm đến hương linh của Ngài, mong Ngài luôn an lạc nơi nhàn cảnh.
Với tuổi cao mà Đại Đức Giác Lý vẫn tìm hiểu được phần “Duyên Hệ”, điều này chứng tỏ “Duyên Hệ” tuy thâm sâu vi diệu, nhưng không quá khó với “tinh thần cầu pháp và học pháp”.
Chúng tôi cũng cảm niệm công hạnh của phật tử Tathāpađđā đã giúp chúng tôi dịch những phần luận giải của Đại trưởng lão Ledi sayadaw từ Anh ngữ sang Việt ngữ.
Chúng tôi chỉ hy vọng soạn phẩm này là “những bước ban đầu”, để hậu học tiếp cận với pháp môn vi diệu, từ đó sẽ triển khai rộng rải những điểm thâm sâu, phổ biến đến chúng sinh mang lại nguồn hạnh phúc cho nhân thiên.
Xin những bậc cao minh rộng lượng và chỉ điểm chúng tôi những sai sót còn vấp phải.

Lành thay, lành thay công đức quý Ngài vô lượng vô biên.
Tỳ khưu Chánh Minh cẩn bạch.

Sách Khái Lược 24 Duyên Hệ – Thượng Tọa Chánh Minh

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: