Đăng bởi: phathocchuyende | 18.08.2008

Đường Vào Thắng Pháp – Thượng Tọa Chánh Minh

duongvaothangphap.jpgTrong soạn phẩm này, chúng tôi trình bày theo dạng bài học, có hai phần:

Phần I: Nói về thành phần từng pháp, phần này có 11 bài.
Phần II: Nói về “gồm các pháp chủ yếu có cùng tính chất”, có 24 bài. Để tiện cho học viên nắm bắt, chúng tôi nêu lên dạng thức “hỏi – đáp”, để không làm phân tán tư tưởng của học viên.
Giáo trình này, không thuần chỉ là Luận Atỳđàm, còn có sự phối hợp của Kinh Tạng, Luật Tạng cùng các bộ Sớ giải và các soạn phẩm của các bậc Thầy Vi diệu Pháp như Đức Nārada, Đức Tịnh Sự, Đại Đức Giác Chánh….
Về cơ bản, chúng tôi dựa vào “khung” Abhidhammatthasangaha (Thắng pháp tập yếu luận) của Luận sư Anuruddha qua 2 bản dịch:
– Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
– Bản dịch của Ô. Phạm Kim Khánh từ Anh ngữ sang Việt ngữ (Đức Nārada dịch từ Pāli ngữ sang Anh ngữ).
Cho dù rất cố gắng nhưng vẫn không sao tránh khỏi sơ sĩt, biết làm sao hơn vì đây chỉ là “giáo trình”. Xin các bậc cao minh rộng lượng.Chúng tôi cố gắng sưu tập những tư liệu trong khả năng có được để giúp học viên mở rộng kiến văn, ngồi ra còn rất nhiều tư liệu có liên quan đến vấn đề đang đề cập. Nhưng lại là khía cạnh khác, nên tạm thời chúng tơi gác lại, sơ e tư tưởng của học viên bị tản mác.
Đó là nhược điểm của tập giáo trình này.
Chúng tôi chỉ mong “mang chút ít hành trang gởi đến những ai yêu thích Luận Atỳđàm”, đang trên đường thâm nhập vào “vùng trời Vi diệu pháp”.
Phước báu do soạn phẫm này mang lại, xin chia đều đến tất cả, nhất là những cộng sự viên giúp chúng tôi hồn thành soạn phẩm này.

Lành thay – Lành thay.
Tỳ khưu Chánh Minh.

Sách Đường Vào Thắng Pháp – Thượng Tọa Chánh Minh

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: