Đăng bởi: phathocchuyende | 17.08.2008

Thiền Tứ Niệm Xứ – Sư Khánh Hỷ

Bài giảng “ThiềnTứ Niệm Xứ” của Sư Khánh Hỷ thuyết giảng tại Thiền Viện Phước Sơn. Bài giảng gồm nhiều phần được nén lại mời quý vị download xuống máy và mở file RAR để lấy bài giảng (Nếu chưa có chương trình RAR để giải nén quý vị có thể load chương trình wrar351.exe). Mời quý vị đón nghe_()_

Bài giảng “ThiềnTứ Niệm Xứ ” của Sư Khánh Hỷ

Chương trình giải nén file RAR: wrar351.exe

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: