Đăng bởi: phathocchuyende | 05.07.2008

Kinh Tứ Niệm Xứ Giảng Giải – Sư Từ Tâm

Bài giảng “Kinh Tứ Niệm Xứ Giảng Giải” của Sư Từ Tâm thuyết giảng. Bài giảng gồm nhiều phần được Sư Từ Tâm giảng vào hai lần mỗi tháng tại Đạo Tràng Phật Pháp Thực Tiễn. Mời Quý vị đón nghe_()_

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: