Đăng bởi: phathocchuyende | 28.04.2008

Kinh Trung Bộ – TT Bửu Chánh

Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikaya) là một trong năm bộ kinh chính của Kinh Tạng (Sutta Pitaka) trong hệ Pali (Nam Phạn): Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi Bộ, Tương Ưng Bộ, và Tiểu Bộ.

Trong hệ Hán-Sanskrit (Bắc Phạn), bộ kinh tương ứng với Trung Bộ Kinh là Trung A Hàm (Madhyamagama) vốn là một trong bốn bộ Kinh A Hàm (Agamas): Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, và Tạp A Hàm.

Bài pháp thoại “Kinh Trung Bộ” của Thượng Tọa Bửu Chánh thuyết giảng tại Thiền Viện Phước Sơn – TP. HCM. Bài giàng gồm 28 CD được giới thiệu đến với Quý Đạo Hữu và Quý Anh Chị gần xa. Mời Quý vị đón nghe_()_

“Kinh Trung Bộ – TT Bửu Chánh”

“Kinh Trung Bộ – Majjhima Nikaya – Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt”

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: