Đăng bởi: phathocchuyende | 27.04.2008

Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt – TT Bửu Chánh

Bài giảng “Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt” của Thượng Tọa Bửu Chánh thuyết giảng tại Chùa Đại Tùng Lâm ngày 20-07-2007 (07-06 Đinh Hợi) – TP. HCM. Mời Quý vị đón nghe_()_

Bài giảng “Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt” của Thượng Tọa Bửu Chánh thuyết giảng

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: