Đăng bởi: phathocchuyende | 27.04.2008

Pháp Niệm Thân – TT Bửu Chánh

Bài giảng “Pháp Niệm Thân” của Thượng Tọa Bửu Chánh thuyết giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh – TP. HCM. Mời Quý vị đón nghe_()_

Bài giảng “Pháp Niệm Thân” của Thượng Tọa Bửu Chánh thuyết giảng


Chuyên mục

%d bloggers like this: