Đăng bởi: phathocchuyende | 27.04.2008

Người Và Cõi Tái Sanh – TT Bửu Chánh,

Bài giảng “Người Và Cõi Tái Sanh” của Thượng Tọa Bửu Chánh thuyết giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh – TP. HCM. Mời Quý vị đón nghe_()_

Bài giảng “Người Và Cõi Tái Sanh” của Thượng Tọa Bửu Chánh thuyết giảng


Chuyên mục

%d bloggers like this: