Đăng bởi: phathocchuyende | 27.04.2008

Làm Phước Tránh phiền Não – TT Bửu Chánh

Bài giảng “Làm Phước Tránh phiền Não” của Thượng Tọa Bửu Chánh thuyết giảng tại Kỳ Viên Tự – TP. HCM. Mời Quý vị đón nghe_()_

Bài giảng “Làm Phước Tránh phiền Não” của Thượng Tọa Bửu Chánh thuyết giảng

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: