Đăng bởi: phathocchuyende | 27.04.2008

Cảnh Giới Tái Sanh – TT Bửu Chánh

Bài giảng “Cảnh Giới Tái Sanh” của Thượng Tọa Bửu Chánh thuyết giảng tại Chùa Nam Tông ngày 25-02-2008 (19-0 Mậu Tý) – TP. HCM. Mời Quý vị đón nghe_()_

Bài giảng “Cảnh Giới Tái Sanh” của Thượng Tọa Bửu Chánh thuyết giảng

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: