Đăng bởi: phathocchuyende | 27.04.2008

Bạch Nghiệp Và Hắc Nghiệp – TT Bửu Chánh

Bài giảng “Bạch Nghiệp Và Hắc Nghiệp” của Thượng Tọa Bửu Chánh thuyết giảng tại Chùa Bình Long ngày 12-08-2007 (30-06 Đinh Hợi) – TP. HCM. Mời Quý vị đón nghe_()_

Bài giảng “Bạch Nghiệp Và Hắc Nghiệp” của Thượng Tọa Bửu Chánh thuyết giảng


Chuyên mục

%d bloggers like this: