Đăng bởi: phathocchuyende | 26.04.2008

Xan Tham – TT Bửu Chánh

Bài giảng “Xan Tham” của Thượng Tọa Bửu Chánh thuyết giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh ngày 14-10-2004 (01-09 Giáp Thân) – TP. HCM. Mời Quý vị đón nghe_()_

Bài giảng “Xan Tham” của Thượng Tọa Bửu Chánh thuyết giảng

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: