Đăng bởi: phathocchuyende | 26.04.2008

Vấn Đáp – TT Bửu Chánh

Bài giảng “Vấn Đáp” của Thượng Tọa Bửu Chánh thuyết giảng tại Chantarangsay ngày 11-09-2007 (01-08 Đinh Hợi) – TP. HCM. Mời Quý vị đón nghe_()_

Bài giảng “Vấn Đáp” của Thượng Tọa Bửu Chánh thuyết giảng

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: