Đăng bởi: phathocchuyende | 26.04.2008

Pháp Tu Tâm – TT Bửu Chánh

Bài giảng “Pháp Tu Tâm” của Thượng Tọa Bửu Chánh thuyết giảng tại Chùa Phước Quang ngày 10-02-2008 (04-01-Mậu Tý) – TP. HCM. Mời Quý vị đón nghe_()_

Bài giảng “Pháp Tu Tâm” của Thượng Tọa Bửu Chánh thuyết giảng

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: