Đăng bởi: phathocchuyende | 26.04.2008

Người Có Lỗi Và Người Không Có Lỗi – TT Bửu Chánh,

Bài giảng “Người Có Lỗi Và Người Không Có Lỗi” của Thượng Tọa Bửu Chánh thuyết giảng tại Chùa Chantarangsay ngày 13-08-2007 (01-07 Đinh Hợi) – TP. HCM. Mời Quý vị đón nghe_()_

Bài giảng “Người Có Lỗi Và Người Không Có Lỗi” của Thượng Tọa Bửu Chánh thuyết giảng

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: