Đăng bởi: phathocchuyende | 24.04.2008

Hoan Hỷ Và Tùy Hỷ – TT Bửu Chánh

Bài giảng “Hoan Hỷ Và Tùy Hỷ” của Thượng Tọa Bửu Chánh thuyết giảng tại Chùa Phổ Quang – TP. HCM – Ngày 30-09-2007. Mời Quý vị đón nghe_()_

Bài giảng “Hoan Hỷ Và Tùy Hỷ” của Thượng Tọa Bửu Chánh thuyết giảng


Chuyên mục

%d bloggers like this: