Đăng bởi: phathocchuyende | 19.04.2008

Hy Vọng Đồng Nghĩa Với Tuyệt Vọng – TT Bửu Chánh

Bài giảng “Hy Vọng Đồng Nghĩa Với Tuyệt Vọng” của Thượng Tọa Bửu Chánh thuyết giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh – TP. HCM. Ngày 20-1-2008 (13-12-Đinh Hợi). Mời Quý vị đón nghe_()_

Bài giảng “Hy Vọng Đồng Nghĩa Với Tuyệt Vọng” của Thượng Tọa Bửu Chánh thuyết giảng

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: