Đăng bởi: phathocchuyende | 11.04.2008

Thiền Sư Kim Triệu – Vấn Đáp

Thiền Sư Kim Triệu trả lời thiền sinh trong khóa tu thiền minh sát vào ngay 18 tháng 1 năm 2008 tai Chùa Linh Sơn, Dickinson, Texas.

[coolplayer] http://youtube.com/watch?v=x2dKzTgnM_8 [/coolplayer]

[coolplayer] http://youtube.com/watch?v=WsrHfOLCAfs&feature=related [/coolplayer]

[coolplayer] http://youtube.com/watch?v=jtR2Bb_xzAY [/coolplayer]

[coolplayer] http://youtube.com/watch?v=wtd8tSOpa5g [/coolplayer]

[coolplayer] http://youtube.com/watch?v=6Il0udzE7zI [/coolplayer]

[coolplayer] http://youtube.com/watch?v=8ho7FyxCw0c&feature=related [/coolplayer]

[coolplayer] http://youtube.com/watch?v=lQ5xiz7g38E&feature=related [/coolplayer]

[coolplayer] http://youtube.com/watch?v=UiVV8sHUBcA&feature=related [/coolplayer]

[coolplayer] http://youtube.com/watch?v=-R_Ti-r2OKE&feature=related [/coolplayer]

[coolplayer] http://youtube.com/watch?v=SlPWtSpFOo0 [/coolplayer]

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: