Đăng bởi: phathocchuyende | 10.04.2008

Thiền Sư Kim Triệu – Pháp Và Quán Pháp

Thiền Sư Kim Triệu giảng giải về Pháp và Quán Pháp trong khóa tu thiền tại chùa Linh Sơn, Dickinson, TX vào ngày 17 tháng 1 năm 2008.

[coolplayer] http://www.youtube.com/watch?v=5Wc-RI7GyYA&feature=related [/coolplayer]

 

[coolplayer] http://www.youtube.com/watch?v=_LfIzdZFP44&feature=related [/coolplayer]

 

[coolplayer] http://www.youtube.com/watch?v=mAV2ttQ_6bI&feature=related [/coolplayer]

 

[coolplayer] http://www.youtube.com/watch?v=7uU1TU06_60&feature=related [/coolplayer]

 

[coolplayer] http://www.youtube.com/watch?v=5RtybHoxTKQ&feature=related [/coolplayer]

 

[coolplayer] http://www.youtube.com/watch?v=ibR2_e5kkP0&feature=related [/coolplayer]

    
      
[coolplayer] http://www.youtube.com/watch?v=kmMMKSBlXsc&feature=related [/coolplayer]

 

[coolplayer] http://www.youtube.com/watch?v=SoW05Q6KgHU&feature=related [/coolplayer]

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: