Đăng bởi: phathocchuyende | 07.04.2008

Lời Mẹ Khuyên

img_32.jpgLẽ đạo pháp vi siêu huyền diệu
Vạn đời sau muôn ức khó bàn
Căn duyên thần thức mọi người
Từ trong muôn kiếp mang theo kiếp này!
Nghiệp căn lành dữ mới hay
Từ trong tâm thức do mình tạo ra!
Mấy người hiểu được cội nguồn
Khuyên con giữ lấy Ngọc Tâm của mình.
Ngọc không giũa muôn đời là đá
Ngọc giũa rồi là Ngọc Như Lai
Ngọc Tâm càng giũa càng trong
Càng năng niệm Phật Ngọc Tâm sáng ngời.
Không tu không thấy Di Đà
Tu rồi sẽ thấy Di Đà trong tâm
Mới hay muôn sự tại mình
U mê lầm lạc do mình sân si.
Cội nguồn ác nghiệp tại tâm
Tu là tích phước thiện duyên
Để cho Tâm sáng ta về tòa sen.
Khuyên ai tỉnh trí lo Tâm
Đừng vì ngã mạn mà đi sai đường
Người học đạo không hành vô nghĩa
Người hành đạo không học vô tâm.
Gắn lòng với Phật Quang Minh
Đường ngay con nhớ nương nhờ chớ sai.
Đừng ai ngộ nhận mình tài
Đừng ai ngộ nhận mình hay trên đời.
Nhân quả cuộc đời là có thật
Mà trần gian mù quáng không tin
Lo điên đảo cho rằng không có
Mà không tu ôm lấy sân si
Sân hận làm cho đời mỏi mệt
Buông ra đi cho nhẹ nhỏm nghe con
Nhớ khuyên bảo thương nhau mà sống
Đời vô thường ảo ảnh trần gian.
Làm nhiều việc thiện nghe con
Tích thêm phước báu cho mình đời sau

Cố Phật Tử Đặng Thị Mỹ Lan
PD Thiện Ân

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: