Đăng bởi: phathocchuyende | 07.04.2008

Kinh Pháp Cú

Kinh Pháp Cú một trong 15 bộ kinh thuộc Tiểu Bộ Kinh (Khuddhakanikàya) trong Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo. Đây là bộ kinh Phật được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất và được tất cả các tông phái Phật giáo đồng nhìn nhận là chứa đựng những lời dạy nguyên thuỷ của Đức Phật.

Kinh Pháp Cú có nghĩa là những lời huấn ngôn, con đường chân lý hay những kệ ngôn chánh pháp. Tác phẩm nầy là một kết tập của 423 kệ ngôn được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết trong hơn 225 trường hợp khác nhau. Đó là một tác phẩm mang nội dung cô đọng nhưng phong phú.

Những tích truyện của Kinh Pháp Cú cho phép những người Phật tử hôm nay có một cái nhìn chân xác về Đức Phật và thánh chúng trong suốt thời Phật trụ thế. Cũng qua kinh Pháp cú chúng ta bắt gặp khuôn mặt của những con người có thành công, có thất bại, có cao cao quí, có tầm thường trên con đường hưóng cầu giải thoát. Những con người đó sống bên chân Phật nhưng tâm tư của họ lại rất gần với chúng ta những con người sống trong thế kỷ 21 nầy.

Đọc và suy ngẫm kinh Pháp Cú để trở về với lời dạy nguyên thuỷ của Đức Phật mà cũng là tìm thấy niềm hy vọng hướng cầu giác ngộ giải thoát ngay trên chỗ đứng rất con người của mỗi chúng ta.

Mời Quý Vị Xem Kinh Pháp Cú

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: